Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]

Преглед

Симни

MATEMATIKA 1

Автори: Проф.д-р Елена Атанасова, Проф. д-р Слободанка Георгиевска

Универзитетскиот учебник Математика 1, е извонредно математичко четиво за предметот МАТЕМАТИКА I, кој авторите долги години го држеа на Градежниот факултет-Скопје. Обилниот број на детаљно разработени примери и задачи, во секое од поглавјата и секое подпоглавје, кои се непосредна поддржка на теоретскиот материјал на учебникот му дава посебна вредност. Затоа истиот ќе биде актуелен за идните генерации на студенти како од Градежниот факултет, така и за студентите од другите факултете и сите љубители на математиката. 

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.