Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Универзитетски учебници  |  Математичка анализа 2

Преглед

Симни

Математичка анализа 2

Автори: Проф-д-р Боро Пиперевски

Универзитетскиот учебник Математичка анализа 2 ги содржи темите од предметот Математика 2 кои авторот долго време ги држеше на Електротехничкиот  факултет а подоцна на Факултетот за електротехника и информациски технологии. Долгото искуство на авторот е вградено во текстот на учебникот кое му дава извонредна методска вредност, покрај научно-стручната. 

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.