Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Универзитетски учебници  |  Математичка анализа 1

Преглед

Симни

Математичка анализа 1

Автори: Проф.-д-р Боро Пиперевски

Универзитетскиот учебник Математичка анализа 1 ги содржи содржините од делот Математичка Анализа кои авторот ги има држено како предавања по предметот Математика 1 на Електротехничкиот Факултет, а подоцна на Факултетот за елктротехника и информациски технологии. Долгогодишно искуство на авторот како универзитетски професор, едуцирајќи генерации успешни инженери од областа на електротехниката, свој одраз има во извонредно успешна методска презентација на материјалот, што му дава посебна вредност покрај научно-стручната. Истиот може да биде искористен од многу наредни генерации на студенти како на Факултетот за електротехника и информациски технологии така и на другите факултети. 

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.